วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,859 การวินิจฉัยแยกโรคของก้อนใน mediastinum

โดยภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-รังสีกายวิภาคของ mediastinum
-ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
-Mediastinal division และ compartment
-Mediastinal line, stripes and recesses
-Signs ทางรังสีวินิจฉัยที่ควรรู้
-ก้อนใน mediastinum
-การวินิจฉัยแยกโรคของก้อนใน mediastinum

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น