วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,863 Obsessive–compulsive disorder

Clinical practice
N Engl J Med   August 14, 2014

Key clinical points
-โรคย้ำคิดย้ำทำ (obsessive–compulsive disorder, OCD) พบได้บ่อย เป็นความผิดปกติทางจิตเวชที่ก่อให้เกิดการรบกวนและความคิดที่ไม่พึงประสงค์, รูปภาพ, หรือการกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความทุกข์หรือความวิตกกังวลและการคิดซ้ำ ๆ การกระทำซ้ำ ๆ โดยบุคคลนั้นรู้สึกว่ามีแรงผลักดันให้เกิดการกระทำดังกล่าว
-OCD มักจะให้การวินิจฉัยผิดพลาดว่าเป็นโรคเครียดหรือโรควิตกกังวล และการวินิจฉัยที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาที่เหมาะสม
-มีเพียงประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้และได้รับยาที่เหมาะสม และน้อยกว่า 10% ได้รับการบำบัดทางจิตตามข้อมูลหลักฐาน
-การรักษาบำบัดแรกสำหรับ OCD ได้แก่การให้ได้เจอและการป้องกันการตอบสนอง โดยการให้ได้เจอซ้ำๆ กับสิ่งกระตุ้นที่กลัว-ที่ทำให้เกิดอาการ และเป็นเวลานานๆ  ร่วมกับการเข้มงวดให้เลิกจากพฤติกรรมที่รู้สึกว่าถูกบีบบังคับนั้นๆ และการใช้ยา selective serotonin-reuptake inhibitors ซึ่งมักจะต้องใช้ในขนาดที่สูงมากกว่าที่ใช้ภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวล
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
    Diagnosis
    Management
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1402176

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น