วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,860 ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea,OSA) และการตรวจวินิจฉัย

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea,OSA) เกิดจากการอุดตันซ้ำๆ ของทางเดินหายใจส่วนบนที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับมีผลให้เกิด hypopnea (ลดการไหลของอากาศระหว่างการนอนหลับ) หรือ apnea (หยุดการไหลของอากาศอย่างสมบูรณ์ระหว่างการนอนหลับ) บุคคลที่มี OSA อาจพบอาการนอนกรนเสียงดัง, ความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดลดลง, ตื่นบ่อย, และรบกวนการนอนหลับ การรบกวนการนอนหลับสามารถทำให้นอนหลับมากเกินปกติ, ลดสมาธิระหว่างช่วงกลางวัน, เพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์และอุบัติเหตุอื่น ๆ, และการลดคุณภาพชีวิต
แม้ว่าหลักฐานที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุยังไม่มีอย่างชัดเจนในปัจจุบัน, OSA มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางคลินิคที่ไม่พึงประสงค์รวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด, ความดันโลหิตสูง, ความผิดปกติของการรับรู้และการเผาผลาญอาหารผิดปกติเช่นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับภาวะแทรกซ้อนหัวใจและระบบทางเดินหายใจหลังการผ่าตัด The American College of Physicians (ACP) แนะนำใช้ polysomnography เพื่อการวินิจฉัยในกรณีสงสัย OSA, แนะนำ portable sleep monitors ในผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงโดยเป็นทางเลือกแทน polysomnography เมื่อไม่มี polysomnography

อ้างอิงและอ่านต่อ: http://annals.org/article.aspx?articleid=1892620

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น