วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,861 ผู้ป่วยชายไทย 18 ปี มีประวัติเป็นลมหมดสติมาหลายครั้ง

ผู้ป่วยชายไทย 18 ปี มีประวัติเป็นลมหมดสติมาหลายครั้ง ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติที่ชัดเจน จาก EKG ที่เห็นคิดถึงอะไรครับ?

กดขวาที่ภาพเพื่อขยายขนาด


14-8-57 ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่ยุ่งจะเฉลยนะครับ

จาก EKG จะมีลักษณะคล้ายกันกับ Brugada type 1 (แต่ไม่ชัดเจนเท่าในรูปด้านล่าง) คือการมี  ST elevated มากกว่าหรือเท่ากับ 2 มม. โดยส่วนปลายของsegment ค่อยๆ
ลดระดับลงมาและกลายเป็น inverted T wave เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Coved type” 
การวินิจฉัย  Type 1 คือการมีลักษณะ EKG Brugada pattern type 1 ร่วมกับการมีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
1)  เคยได้รับการจดบันทีกว่ามี ventriculla fibrillation 
2)  มี polymorphic ventricular tachycardia ที่หายไปได้เอง (self-terminating) 
3)  มีประวัติคนในครอบครัว เป็น sudden cardiac death ขณะที่อายุน้อยกว่า 45 ปี 
4)  มี type 1 ST elevated จากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจของคนในครอบครัว 
5)  สามารถกระตุ้นให้เกิด VT โดยใช้ electrophysiologic study testing 
6)  มีประวัติเป็นลมหมดสติ (syncope) ที่คาดว่าเกิดจาก tachyarrythmia โดยไม่ทราบสาเหตุ 
7)  มี nocturnal agonal respiration 

ตัวอย่าง EKG: Brugada syndrome

Ref: Click

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ13/8/57 23:40

    Brugada รึเปล่าครับ

    ตอบลบ
  2. brugadaป่ะครับ เหมือนมีpseudo RBBB in v1v2, +- saddle back pattern ของ st segment v3

    ตอบลบ