วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,872 Cancer of unknown primary site

Review article
N Engl J Med  August 21, 2014

มะเร็งที่ไม่ทราบตำแหน่ง เป็นกลุ่มของโรคมะเร็งที่มีความแตกต่างเนื่องจากไม่สามารถบอกตำแหน่งทางกายวิภาคของการกำเนิดได้หลังจากได้ทำการสืบค้นหาโดยละเอียดแล้ว
วิวัฒนาการของการถ่ายภาพที่มีความซับซ้อน, การทดสอบทางอิมมูเคมีวิทยา, และเครื่องมือในด้านโมเลกุลมีอิทธิพลต่อวิธีการของเราในการนำไปสู่การค้นหามะเร็งที่ไม่ทราบตำแหน่ง
ถึงแม้ว่าจะยังมีความกำกวมในการกำหนดเกี่ยวกับความผิดปกตินี้ แต่ในยุคของการปรับกลยุทธ์ในการรักษา สถานการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทาย
มะเร็งที่ไม่ทราบตำแหน่งครั้งหนึ่งเคยเกือบถูกมองว่าเป็นมะเร็งชนิดแยกต่างหากออกไป ถ้าไม่คำนึงถึงตำแหน่งของต้นกำเนิด การมีคุณสมบัติทางชีววิทยาร่วมกัน บางครั้งรวมถึงความรวดเร็วและการแพร่กระจายของมะเร็งด้วย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Clinical Evaluation
   Focused Imaging
   Current Role of PET-CT Imaging
   Serum Tumor Markers
   Pathological Features and Molecular Profiling
-Treatment in the Genomics Era
-Future Directions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1303917

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น