วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,864 Microfilaria

ภาพ blood smear จากการย้อม Wright's stain
จะให้การวินิจฉัยอะไร และรักษาอย่างไร?


ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นที่ร่วมเรียนรู้ครับ

จากรูปจะพบไมโครฟิลาเรีย ซึ่งตัวเต็มวัยที่ออกมาในกระแสโลหิตของผู้ติดเชื้อ โดยผู้ป่วยติดโรคพยาธิชนิดนี้อาจยังไม่แสดงอาการของโรคเท้าช้าง (lymphatic filariasis, elephantiasis)
 Brugia malayi พบมากในบริเวณที่ราบทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาส ส่วน Wuchereria bancrofti สายพันธุ์ที่นำเข้าโดยผู้อพยพจากชายแดนไทยพม่า 
การแยกชนิดของ microfilaria
-โดย Brugi malayi มีขนาด 177-260 x 5-6 ไมครอน ลำตัว เรียงตัวพบไปพับมาไม่เป็นโค้งสวยงาม ปลายหางจะมีนิวคลิไอ (terminal nuclei) 2 อัน ส่วน Wuchereria bancrofti มีขนาด 255-324 x 6-9 ไมครอน ลำตัวจะเรียงตัวซ้อนทับกันไม่เป็นระเบียบ และไม่มี terminal nuclei 
-ลักษณะการติดสีย้อมของ Brugia malayi จะเห็น nuclei ติดสีหนาทึบ ไม่เป็นระเบียบ Wuchereria bancrofti จะเห็น nuclei ติดสีเป็นระเบียบสวยงาม  
การรักษา
จะให้ผู้ป่วยรับประทานยา Albendazole ขนาด 400 มิลลิกรัมร่วมกับ Hetrazan (diethylcarbamazine, DEC) ขนาด 6 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม 1 ครั้งต่อปี 
การป้องกัน คือการป้องกันยุงกัด กำจัดยุงที่เป็นพาหะ โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดลูกน้ำและตัวเต็มวัย
ภาพขยาย

การเปรียบเทียบ

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17/8/57 18:29

  Brugi malayi

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ17/8/57 18:31

  Brugia malayi
  ให้ DEC 6 MKD 12 days
  or combine single dosese of albendazole 400 mg with DEC 6 MKD

  ตอบลบ