วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,854 หนังสือ GI Endoscopy Atlas: New Bowel Imaging 6th edition โดยสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย

GI Endoscopy Atlas : New Bowel Imaging (NBI) - 6th Edition

โดยสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย
บรรณาธิการ: 
Pradermchai Kongkam
Rapat Pittayanon
Rungsun Rerknimitr
Satimai Aniwan
Sombat Treeprasertsuk


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น