วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,857 คู่มือการดูแลและช่วยเหลือการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยหลอดเหลือดสมอง

โดยสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยและ สปสช.


เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-การป้องกันข้อติดการหดสั้นของกล้ามเนื้อ เอ็น และเนื้อเยื่ออื่นๆ รอบข้อ
-การฝึกลุกนั่ง
-การฝึกลุกขึ้นยืน
-การเคลื่อนย้าย
-การฝึกลงนั่ง
-การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของลำตัวและขา
-การฝึกยืน
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์: http://www.thaipt.org/index.php/passivestroke

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น