วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,876 Dog and cat bites

American Family Physician
August 15 2014 Vol. 90 Number 4

สัตว์กัดมีประมาณ 1% ของการเข้ามาตรวจรักษาที่แผนกฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกาและอื่น ๆ และมีค่าใช้จ่ายมากกว่า  50 ล้านดอลล่าร์ ในการดูแลสุขภาพต่อปี ส่วนใหญ่ของสัตัว์ที่กัดคือสุนัขและมักเป็นเด็ก แผลถูกกัดควรได้รับการทำความสะอาด, ทำการชะล้างด้วยน้ำเกลือโดยใช้กระบอกฉีดยาขนาดตั้งแต่ 20 มิลลิลิตรหรือสายยางเบอร์ 20 ต่อกับกระบอกฉีดยา แผลควรได้รับการสำรวจดูเส้นเอ็นหรือกระดูกว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ มีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ บาดแผลอาจเย็บปิดเพื่อความสวยงาม เช่น บาดแผลบนใบหน้าหรือแผลที่เหวอะวะ
การป้องกันโรคยาปฏิชีวนะที่ควรได้รับการพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เช่นการถูกแมวกัด, มีแผลที่มีลักษณะลึกลง, บาดแผลที่มือและในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ
โดยยา amoxicillin / clavulanate เป็นยาปฏิชีวนะที่เลือกในอันดับแรกเพื่อการป้องกัน ความจำเป็นในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพราะแม้แต่สัตว์ที่เลี้ยงก็มักจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าถายหลังถูกกัดประกอบด้วยการให้อิมมูโนโกลบูลิภูมิเมื่อมารับการตรวจรักษา และให้การฉีดวัคซีนในวันที่ 0, 3, 7 และ 14 และการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย-ครอบครัวเกี่ยวกับความปลอดภัยของสัตว์ซึ่งอาจจะช่วยลดการถูกสัตว์กัดลงได้ ในมลรัฐต่างๆ ส่วนใหญ่แพทย์จะต้องมีการรายงานการถูกสัตว์กัดตามกฎหมาย

ลิงค์ http://www.aafp.org/afp/2014/0815/p239

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น