วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,858 Left atrial appendage and stroke

ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation พบว่ามีโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดในหัวใจและเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดสมอง (embolic stroke) โดยจะพบมากกว่าในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะดังกล่าว 5 เท่า (บางอ้างอิง 5-6 เท่า) โดย 87% ของหลอดเลือดสมองเกิดจาก thromboembolic การมีภาวะหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอทำให้รบกวนการไหลของเลือดซึ่งส่งผลให้เกิดการก่อตัวของลิ่มเลือดที่สามารถหลุดออกไปแลัวไปอุดตันยังสมอง ซึ่งมากกว่า 90% ของลิ่มเลือด ในผู้ป่วย AF เกิดในรยางค์เอเตรียมซ้าย (left atrial appendage, LAA)
การป้องกันนอกเหนือจากการรับประทานยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด (anticoagulant) ซึ่งต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ต้องติดตามระดับยาอย่างใกล้ชิดแล้ว อุปกรณ์ปิดรยางค์เอเตรียมซ้าย (left atrial appendage occluder devices) ถือเป็นทางเลือกในการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด แต่ใช้การใส่สายสวนผ่านทางเส้นเลือดดำที่ขาหนีบผ่านหัวใจห้องบนขวา มีระยะพักฟื้นสั้น และมีความปลอดภัย โดยจากการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าการรับประทานยาละลายลิ่มเลือด
เพิ่มเติม
Left atrial appendage (LAA) อาจเรีกว่า left auricular appendix หรือ left auricle คือเป็นลักษณะกระเปาะกล้ามเนื้อ ที่เชื่อมต่อกับหัวใจห้องบนซ้าย มีหน้าที่ในการบีบอัดในช่วงหัวใจล่างซ้ายบีบตัวและในช่วงอื่นๆ เมื่อหัวใจห้องบนซ้ายมีความดันสูง และนอกเหนือจากลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นจะไปอุดตันสมองแล้วยังสามารถไปอุดตันตามที่ต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น ไต และหลอดเลือดในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3147190/
http://www.chula-cardiaccenter.org/th/component/content/article/36-news-moo/237-left-atrium-appendage-occluder-device
http://en.wikipedia.org/wiki/Left_atrial_appendage

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น