วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,877 Impetigo: diagnosis and treatment

American Family Physician
August 15 2014 Vol. 90 Number 4

โรคแผลพุพอง (impetigo) เป็นโรคผิวหนังจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยที่สุดในเด็กช่วงอายุ 2-5 ปี มีสองประเภทหลักคือชนิดไม่มีตุ่มน้ำ (nonbullous) พบได้ 70%  และชนิดมีตุ่มน้ำ (bullous) พบได้ 30% ชนิดไม่มีตุ่มน้ำหรือที่เรียกว่า impetigo contagiosa ที่เกิดจาก Staphylococcus aureus หรือ Streptococcus pyogenes มีลักษณะเป็นสะเก็ดสีน้ำผึ้ง (honey-colored crusts) บนใบหน้าและแขนขา แผลพุพองส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ผิวหนังโดยตรงหรือเป็นการติดเชื้อเนื่องจากการถูกแมลงกัด, โรคผิวหนังอักเสบ (eczema) หรือแผลจากเชื้อ herpes
Bullous impetigo โดยเฉพาะที่เกิดจากโดยเชื้อ S. aureus, ทำให้เกิดตุ่มน้ำแบบไม่โป่งตึงขนาดใหญ่ และมีแนวโน้มที่จะเกิดตามข้อพับรักแร้ ขาหนีบ ซึ่งทั้งสองชนิดมักจะดีขึ้นภายในสอง-สามสัปดาห์โดยไม่มีแผลเป็น และภาวะแทรกซ้อนพบได้น้อย ซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดคือ poststreptococcal glomerulonephritis การรักษาได้แก่ยาปฏิชีวนะเฉพาะที่เช่น mupirocin, retapamulin และ fusidic acid
การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานสามารถใช้กับโรคแผลพุพองที่เป็นตุ่มน้ำขนาดใหญ่หรือเมื่อการรักษาเฉพาะที่ทำไม่ได้, ยา amoxicillin / clavulanate, dicloxacillin, cephalexin, clindamycin, doxycycline, minocycline, trimethoprim / sulfamethoxazole โดย macrolides เป็นยาทางเลือกถ้าใช้ยาเพนนิซิลินไม่ได้
การรักษาแบบธรรมชาติเช่นน้ำมันต้นชา, มะกอก, กระเทียม, และน้ำมันมะพร้าว และน้ำผึ้ง ประสบความสำเร็จแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม แต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแนะนำหรือคัดค้านการในรักษา
การรักษาภายใต้การพัฒนารวมถึง minocycline foam และ ozenoxacin, quinolone ชนิดทาเฉพาะที่ ยาฆ่าเชื้อเฉพาะมีความด้อยกว่ายาปฏิชีวนะและไม่ควรใช้ การพิจารณาการรักษาแบบ empiric เปลี่ยนแปลงตามความชุกที่เพิ่มขึ้นของเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ รวมทั้ง methicillin-resistant S. aureus, macrolide-resistant streptococcus, และ mupirocin-resistant streptococcus โดย fusidic acid, mupirocin, และ retapamulin ครอบคลุม methicillin-susceptible S. aureus และ streptococcal infections
ส่วน clindamycin ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประโยชน์ในกรณีที่สงสัย methicillin-resistant S. aureus infections, trimethoprim / sulfamethoxazole ครอบคลุมการติดเชื้อ S. aureus methicillin ที่ดื้อยาแต่ไม่เพียงพอต่อการติดเชื้อ streptococcal

ลิ้งค์ http://www.aafp.org/afp/2014/0815/p229

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น