วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,875 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 32)

ช่วงนี่ยังพบการป่วยด้วยไข้เลือดออกในผู้ป่วยได้เรื่อยๆ จึงนำข้อมูลการ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 32) ในประเทศไทย ปี 2557

จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 19 ส.ค. 2557 (สัปดาห์ที่ 32)
(ซึ่งจำนวนผู้ป่วยจะเป็นจำนวนผู้ป่วยสะสม และจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม)
-จำนวนผู้ป่วย 19,425 ราย
-จำนวนผู้ป่วยตาย 20 ราย
-อัตราป่วยต่อแสนประชากร 30.06 ราย
-อัตราตายต่อแสนประชากร 0.03 ราย
-อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.10 ราย

อ้างอิง http://www.thaivbd.org/n/dengues/view/357

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น