วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,880 Barrett's esophagus

Review article
N Engl J Med 2014  August 28, 2014

มีการคาดการณ์ว่า 5.6% ของผู้ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น Barrett's esophagus เป็นสภาวะที่เนื้อเยื่อเปลี่ยนจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งไปเป็นเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่เจริญเต็มที่อีกชนิดหนึ่งคือเป็นเนื้อเยื่อชนิด columnar ที่มีแนวโน้มจะเกิดมะเร็งแทนที่เยื่อบุหลอดอาหารชนิด squamous เดิม ซึ่งเกิดความเสียหายจากโรคกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux disease,GERD)
GERD และ Barrett's esophagus เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิด esophageal adenocarcinoma ที่มีความถี่ของการเสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขึ้นโดยปัจจัยที่มากกว่า 7 ชนิดในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา สภาวะที่เนื้อเยื่อเปลี่ยนไปเป็นเนื้อเยื่อชนิด columnar ของ Barrett's esophagus ไม่ก่อให้เกิดอาการและสภาพที่มีความสำคัญทางคลินิกเนื่องจากเป็นเพียงการที่จะเกิดเป็นโรคมะเร็ง
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย 
-Pathogenesis
-Diagnosis
-Epidemiology
-Screening and Surveillance for Barrett's Esophagus
-Management of Barrett's Esophagus
    Treatment of GERD
    Endoscopic Eradication of Dysplasia
    Management of Low-Grade Dysplasia
    Radiofrequency Ablation of Nondysplastic Barrett's Metaplasia
 -Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด : http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1314704

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น