วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2,873 Aortic-valve stenosis — from patients at risk to severe valve obstruction

Review article
N Engl J Med  August 21, 2014

ลิ้นหัวใจเออร์ติกตีบเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคไปสู่ในระยะสุดท้ายซึ่งเป็นลักษณะการอุดตันการไหลของเลือดที่จะออกจากหัวใจห้องล่างซ้าย ซึ่งมีผลให้การส่งเลือดออกจากหัวใจไม่เพียงพอ ทำให้ความสามารถในการออกกำลังกายลดลง, เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ความชุกของลิ้นหัวใจเออร์ติกตีบพบเพียงประมาณ 0.2% ในผู้ใหญ่อายุ 50 - 59 ปี แต่เพิ่มเป็น 9.8% ในคนที่มีอายุแปดสิบปีเศษ โดยมีความชุกโดยรวมอยู่ที่ 2.8% ในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 75 ปี แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจะไม่เพิ่มขึ้นเมื่อลิ้นหัวใจเออร์ติกตีบโดยไม่มีอาการ แต่มีอัตราการเสียชีวิตมากกว่า 50% ที่ 2 ปีสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเว้นแต่ว่าจะได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยทันที
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Stages of Disease
-Risk of Aortic Stenosis
-Disease Prevention
-Aortic Stenosis as a Systemic Disease
-Timing of Aortic-Valve Replacement
-Selection of Valve-Replacement Procedure
-Source Information

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1313875

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น