วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,120 แนวทางในการรักษาต่อมลูกหมากโต (BPH)

โดย นพ.ไชยยงค์ นวลยง  ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-คำจำกัดความ (Definifions)
-การวินิจฉัย BPH
   Standard
   Guideline
   Option
-PSA ควรจะส่งตรวจในรายที่
-การรักษา BPH ในปัจจุบัน
-การแบ่งกลุ่มผู้ป่วย BPH ตามระดับความรุนแรง
-วิธีการรักษา BPH
-หลักการรักษาตามความรุนแรงของโรค BPH
-คำแนะนำในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมาก

ลิ้งค์ http://www.anamai.moph.go.th/occmed/uro/GuidelinesBPH.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น