วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,121 โรคเรื้อรัง ในผู้สูงอายุ

โดย รศ. พญ. วรพรรณ เสนาณรงค
คณะแพทยศาสตรศร์ ศิริราชพยาบาล
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-คำจำกัดความโรคเรื้อรัง
-พฤติกรรมเสี่ยง ตัวอย่างโรคเรื้อรัง
-สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
-โครงการ สชช
-โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองเสื่อม

ลิ้งค์ http://www.aihd.mahidol.ac.th/res/?dl_name=older/chronic%20disease%20in%20the%20elderly.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น