วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,147 โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดปอดเฉียบพลัน (acute pulmonary embolism)

โดยนายแพทย์บูรพา ปุสธรรม
สาขาวิชาหัวใจและหลอดเลือด หน่วยงาน อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-Epidemiology
-Natural history
-Risk factors
-Pathophysiology
-Severity of acute PE
-Diagnosis
-Treatment

ลิงค์ http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1902

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น