วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,148 การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการทำงานของต่อมไทรอยด์

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลยา จงเจริญประเสริฐ 
หน่วยต่อมไร้ทอและเมแทบบอลิสม
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
 -Hyperthyroidism (ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ)
 -โรค Graves’ disease
 -โรค Toxic multinodular goiter
 -โรค Toxic adenoma
 -โรคไทรอยดอกเสบ Subacute painful thyroiditis

ลิ้งค์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น