วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,130 Spot diagnosis: ผู้ป่วยชายสูงอายุ มีโรตประจำตัวไตวายเรื้อรังและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง มีรอยโรคที่ขอสองข้อง

ผู้ป่วยชายสูงอายุ มีโรตประจำตัวไตวายเรื้อรังและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง มีรอยผิวหนังที่ขาสองข้าง จะให้การวินิจฉัยและรักษาอย่างไร?


เป็นลักษณะของผิวหนังที่มีความแห้ง (dry skin, xerosis condition, xerosis cutis, xeroderma) แล้วแตกออก เนื่องจากขาดความชุ่มชื้นซึ่งเกิดกับผิวหนังชั้นนอกสุด คือชั้น stratum corneum 
การรักษาคือ แก้ไขสาเหตุ ถ้าพบสาเหตุ ร่วมกับการทาครีมที่มีสารให้ความชุ้มชื้นผิว (moisturizers)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น