วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,131 คู่มือโรคกระดูกพรุน

ชุดความรู้เบื้องต้นเรื่อง การป้องกันโรคกระดูกพรุนสำหรับประชาชน
โดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนและปัญหาของโรคกระดูกพรุนในประเทศไทย
-ปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน
-อาหารและวิตามินสำหรับโรคกระดูกพรุน
-การออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนและป้องกันการหกล้ม
-แบบทดสอบความเสี่ยงต่อสภาวะกระดูกพรุน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น