วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,135 การแบ่งข้อใหญ่-ข้อเล็ก ในสาขาวิชาโรคข้อ (rheumatology)

ข้อขนาดใหญ่ ได้แก่
-ข้อไหล่ (shoulder)
-ข้อศอก (elbow)
-ข้อสะโพก (hip)
-ข้อเข่า (knee)
-ข้อเท้า (ankle)
ข้อขนาดเล็ก ได้แก่
-ข้อโคนนิ้วมือ (metacarpophalangeal joints)
-ข้อนิ้วมือส่วนต้น (proximal interphalangeal joints) ของนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อย
-ข้อนิ้วโป้ง (thumb interphalangeal joints) ยกเว้นข้อโคนนิ้วโป้ง (carpometacarpal joint)
-ข้อโคนนิ้วเท้า (metatarsophalangeal joints) ยกเว้นนิ้วหัวแม่เท้า (1st metatarsophalangeal joint)
-ข้อมือ (wrists)

Ref: แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น