วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,138 Spot diagnosis: ผู้ป่วยชาย 60 ปี เจ็บหน้าอกซ้ายเฉียบพลันก่อนมา รพ. EKG เป็นดังภาพ

ผู้ป่วยชาย 60 ปี เจ็บหน้าอกซ้ายเฉียบพลันก่อนมา รพ. EKG เป็นดังภาพ จะให้การวินิจฉัยอะไร และเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรครับ?

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและการเรียนรู้ครับ (ตอบได้ดีครับ แต่ทำไมทราบว่ามี V7-V9 ด้วยล่ะครับ)
จาก EKG เข้าได้กับ ST elevation ของ inferior wall และพบมีอัตราการเต้นของหัวใจช้า โดยช้ากว่า 50 /min หลังจากผู้ป่วยได้รับการใส่ external pacemaker และให้การรักษาด้วย streptokinase ต่อมากลับมาอัตราการเต้นของหัวใจปกติ สามารหยุดการใช้ external pacemaker ได้

1 ความคิดเห็น:

 1. อ่าน EKG นะครับ
  NSR, LAD
  STE II,III,aVF, v7-v9
  dx Inferoposterior wall MI // Prox. RCA occlusion
  ทำ V3R V4R เพื่อดู RV infarction ครับ

  ตอบลบ