วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,133 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับแจ้งเหตุและประสานหน่วยปฏิบัติการออกให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-กระบวนการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉิน
-แผนผังกระบวนการรับแจ้งเหตุและประสานหน่วยปฏิบัติการออกให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
-ขั้นตอนการปฏิบัติ มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตามประเมินผล เอกสารแบบฟอร์ม
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ http://www.msd.bangkok.go.th/6guidework/4/2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น