วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,126 Spot diagnosis: EKG ผู้ป่วยชายอายุ 48 ปี อ่อนเพลีย รู้สึกเหนื่อยง่าย

Spot diagnosis: EKG ผู้ป่วยชายอายุ 48 ปี มีอาการอ่อนเพลีย รู้สึกเหนื่อยง่าย การวินิจฉัยหลักของ EKG ที่เห็นคือ 

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ขอขอบคุณสำหรับคำตอบที่ร่วมเรียรู้ครับ
จาก EKG พบว่ามี QRS complex ที่กว้างมากกว่า 110 ms.ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ว่ามี intraventricular conducting delay ซึงมักจะเกิดเนื่องมาจากการมี bundle branch block หรือ  left ventricular hypertrophy 
โดยสาเหตุแยกเป็นกลุ่มๆ โดยละเอียดได้แก่
-Fascicular and bundle-branch blocks ชนิดต่างๆ
-Ventricular hypertrophy and dilatation
-Electrolyte abnormalities eg. hyperkalemia
-Toxins: Sodium-channel blocker toxicity (e.g. TCA overdose) 
-Pre-excitation: Wolff-Parkinson-White syndrome – wide QRS plus delta waves.
-Arrhythmogenic cardiac conditions: Brugada syndrome 


2 ความคิดเห็น: