วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,134 เกณฑ์ในการส่งผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เพื่อพบอายุรแพทย์โรคข้อ

-เมื่อแพทย์ไม่แน่ใจในการวินิจฉัยโรค
-ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคหรือมีอาการนอกข้อที่รุนแรง เช่น ข้อกระดูกสันหลังบริเวณต้นคอ (cervical) ที่ 1 และ 2 เคลื่อน ปอดมีพังผืด เยื่อหุ้มหัวใจหนา เป็นต้น
-ผู้ป่วยที่มีโรคร่วมอื่นๆ เช่น ไตเสื่อม ตับแข็ง หัวใจล้มเหลวชนิดเรื้อรัง เป็นต้น
-ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองหรือตอบสนองไม่ดีต่อการรักษาด้วย DMARDs ขนาดสูงเป็นเวลาอย่างน้อย 3-6 เดือน
-ผู้ป่วยที่ไม่สามารถหยุดคอร์ติโคสเตียรอยด์ได้ภายใน 6-12 เดือน
-ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร
-ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา

Ref: แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น