วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,145 การบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่โดยใช้ยา (Pharmacological Therapy)

 จากเว็บไซตืโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ยากลุ่ม  First-line
    การให้นิโคตินทดแทน  (Nicotine  Replacement  Therapy)
    นิโคตินแบบแผ่นแปะ  (Nicotine  patch)
    หมากฝรั่งนิโคติน  (Nicotine  gum)
    นิโคตินแบบสูดทางปาก   (Nicotine  oral  inhaler)
    นิโคตินแบบพ่นจมูก  (Nicotine  nasal  spray)
    นิโคตินแบบเม็ดอม  (Nicotine   Lozenges)
    นิโคตินแบบอมใต้ลิ้น  (Nicotine  sublingual  tablet)
    บูโปรเปียน (Bupropion)
-ยากลุ่ม  Second-line
    โคลนิดีน  (Clonidine)
    นอร์ทริพทิดีน (Nortriptyline)
    การใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน  (Combination  therapy)

Ref: คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น