วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,129 Viscosupplementation for osteoarthritis of the knee

Clinical therapeutics
N Engl J Med   March 12, 2015

Hyaluronate เป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของกระดูกอ่อนและของเหลวที่หล่อเลี้ยงข้อ (synovial fluid) โดยเป็น polysaccharide มีส่วนประกอบเป็นลักษณะซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องในลำดับโมเลกุลของ β-D-glucuronic acid และ β-DN-acetylglucosamine มีมวลโมเลกุลในน้ำไขข้อปกติจาก 6,500 ถึง 10,900 กิโลดาลตัน ภายในเข่าของผู้ใหญ่ปกติจะมีประมาณ 2 มิลลิลิตรของของน้ำหล่อเลี้ยงข้อ โดยมีความเข้มข้นของ Hyaluronate 2.5-4.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร Hyaluronate ทำหน้าที่ในด้านการเกิดคุณสมบัติของของเหลวน้ำเลี้ยงข้อ ทำให้ทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นหรือกันกระเทือน โดยขึ้นอยู่กับแรงที่มากระทำ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Pathophysiological Aspects of Osteoarthritis and the Effect of Therapy
-Clinical Evidence
-Clinical Use
-Adverse Effects
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Recommendations
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMct1215534

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น