วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,128 สรุป Guideline CPR ภาษาไทย

โดย อ.นพ.ฉัตรกนก ทุมวิภาค
สาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ลิ้งค์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น