วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

3,123 Diagnosis and management of sodium disorders: hyponatremia and hypernatremia

Am Fam Physician. 2015 Mar 1;91(5):299-307.

ภาวะโซเดียมเซียมในเลือดต่ำหรือสูงพบได้บ่อยในแผนกผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก ความผิดปกติของโซเดียมมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต ออสโมติกของพลาสม่ามีบทบาทสำคัญในพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาความผิดปกติของโซเดียม และภาวะภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำหรือสูงจะแบ่งได้ตามสถานะของปริมาณสารน้ำในร่างกายคือ สภาวะที่มีน้ำน้อย (hypovolemia), สภาวะที่มีน้ำปกติ (euvolemia) และสภาวะที่มีน้ำมาก (hypervolemia) ความผิดปกติของโซเดียมได้รับการวินิจฉัยโดยข้อมูลจากประวัติตรวจ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ ประเมินสภาวะของสารน้ำในร่างกาย การรักษาจะขึ้นอยู่กับอาการและสาเหตุ โดยทั่วไปภาวะโซเดียมในเลือดต่ำให้การรักษาด้วยการจำกัดสารน้ำ (ในสภาวะที่มีน้ำปกติ) การให้สารน้ำที่มีค่าออสโมลเท่ากับในเลือด (ในสภาวะที่มีน้ำน้อย) และการให้ยาขับปัสสาวะ (ในสภาวะที่มีน้ำมาก) การให้การรักษาร่วมกันอาจจะมีความจำเป็นอยู่บนพื้นฐานของผู้ป่วย น้ำเกลือเข้มข้น (hypertonic saline) ถูกนำมาใช้ในการรักษาภาวะที่มีภาวะโซเดียมเซียมในเลือดต่ำอย่างรุนแรง ส่วนยาเช่น vaptans อาจมีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาวะที่มีน้ำปกติ แลสภาวะที่มีน้ำน้อย ภาวะการรักษาภาวะโซเดียมในเลือดสูงจะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขที่สาเหตุและแก้ไขการขาดน้ำชนิดชนิด free water

ลิ้งค์ http://www.aafp.org/afp/2015/0301/p299.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น