วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,038. Ultrasound mid upper abdomen

 Ultrasound mid upper abdomen

หมายเลข 1 คือ
หมายเลข 2 คือ
หมายเลข 3 คือ
หมายเลข 4 คือ
หมายเลข 5 คือ
หมายเลข 6 คือ
หมายเลข 7 คือ
หมายเลข 8 คือ
หมายเลข 9 คือ

เฉลย

1 ความคิดเห็น:

 1. เป็นการวาง Probe แนว Transverse ที่ Epigastrium ทำเพื่อดู Left lobe liver และ Pancreas
  1. เป็น Body ของ Pancreas เพราะเลย Porto-Splenic junction มาแล้ว
  2. เป็น Tail ของ Pancreas
  3. Splenic Vein
  4. Superior Mesenteric Artery
  5. Left Renal Vein
  6. Aorta
  7. Inferior vena cava
  8. Portal vein เลย Porto-splenic junction มาแล้ว
  9. GallBladder
  อาจไม่ถูกทั้งหมด ขออภัย......

  ตอบลบ