วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,058. Journal of the American Medical Association, JAMA

แนะนำวารสาร Journal of the American Medical Association, JAMA

Key Objective ของวารสาร
To promote the science and art of medicine and the betterment of the public health

สามารถเริ่มอ่านฟรีได้เมื่อครบ 1 ปี ออกสัปดาห์ละ 1 เล่ม มีผู้นิยมอ่านเป็นอันดับต้นๆ มีเนื้อหาในแต่ละฉบับค่อนข้างหลากหลาย ลองติดตามดูนะครับ...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น