วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,060. Hypercalcemia dueto dehydration

ชาย 23 ปี แข็งแร็งดี ทำนาตากแดดทั้งวัน(เดิมไม่เคยทำหนักเท่านี้) ต่อมาช่วงบ่ายมีอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย ผลตรวจเลือดเป็นดังนี้ CBC: Hct 56%, Na 134, K+ 4.28, Cl 108, CO2 28, Ca 13.2, CPK 212(normal น้อยกว่า 190 U/L), BUN 21.6, Cr 1.19, Albumin 4.29, PTH 32(N 15-65 pg/ml) จากข้อมูลคิดว่าสาเหตุ Hypercalcemia น่าจะเกิดจากอะไร จะให้การดูแลรักษาอย่างไรครับ?


ขอขอบคุณทุกๆ ความเห็นครับ

ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการแก้ไขภาวะขาดน้ำ โดยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ผลติดตามแคลเซียมอีก 1 วันต่อมาปกติ นัดติดตามการรักษาผลแคลเซียมก็ปกติ ผู้ป่วยอาการปกติดี จึงคิดว่าน่าจะมีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง(Hypercalcemia) ที่เกิดขึ้นชั่วคราวจากภาวะขาดสารน้ำ

Dehydration. A common cause of mild or transient hypercalcemia is dehydration, because when there is less fluid in your blood, calcium concentrations rise

Ref: http://www.mayoclinic.com/health/hypercalcemia/DS00976/DSECTION=causes

4 ความคิดเห็น:

 1. ถ้ามองว่าคนนี้เป็น hypercalcemia with normal PTH ก็จะคิดถึงกลุ่ม familial hypocaliuric hypercalcemia แต่ว่าก็ค่อนข้างเป็น rare condition confirm โดยการเก็บ urine calcium แต่ไม่อธิบาย hemoconcentration+ alkalosis
  เลยคิดถึง heat stroke +dehydration planให้ IV แล้ว repeat lab

  ตอบลบ
 2. Hx overexercise ตามด้วย generalized myalgia DDx rhabdomyolysis แต่rhabdomyolysis น่าจะเกิดhypocalcemia มากกว่า ถ้าจะเป็น hypercalcemia จะเกิดในช่วงrecovery phase , lab ไม่เข้ากับrhabdo CPK 212 น้อยไป ไม่มี hyperkalemia
  ขอlab serum phosphate ,urine calcium เพิ่มยังตอบไม่ได้ครับว่าเป็นอะไร

  ตอบลบ
 3. Serum phosphate 3.5
  Urine Ca ไม่ได้ส่งตรวจครับ

  ตอบลบ
 4. INTERPRETATION OF SERUM CALCIUM — Hypercalcemia is, in almost all patients, due to an elevation in the physiologically important ionized (or free) calcium concentration. However, 40 to 45 percent of the calcium in serum is bound to protein, principally albumin; as a result, increased protein binding can cause an elevation in the serum total calcium concentration without any rise in the serum ionized calcium concentration. Patients in whom this can occur include those with hyperalbuminemia due to severe dehydration and rare patients with multiple myeloma who have a calcium-binding paraprotein. This phenomenon is called pseudohypercalcemia (or factitious hypercalcemia), since the patient has a normal ionized serum calcium concentration.

  Imp Heat environment+exhausted induced severe dehydration

  Plan Re-hydration+IV Fluid+Rest
  AND Repeat Lab in normal physical state for R/o Primary hyperparathyroid and malignancy

  ตอบลบ