วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,059. Wellen's sign and Wellen's syndrome

ช่วงนี้มีการพูดถึง Wellen's sign และ  Wellen's syndrome กันบ่อยในเว็บบอร์ด Thiclinic.com Doctor room จึงอยากจะขอถามว่ามีลักษณะอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร และจะต้องให้การดูแลรักษาอย่างไรดีครับ?

Wellens’ Syndrome หมายถึงรูปแบบของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เกิดขึ้นในระหว่างเจ็บหน้าอกขณะพักแบบ unstable angina ร่วมกับการมีการเปลี่ยนแปลงอยางจำเพาะเจาะจงของ T-wave ใน precordial lead
 เป็นการบ่งบอกว่ามีการตีบของหลอดเลือด proximal left anterior descending artery (LAD) ซึ่ง Dr. Hein J.J. Wellens เป็นคนแรกที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ในปี 1982 และมีความสัมพันธ์กับระยะเริ่มแรกของการมี anterior myocardial infarction (MI) ขนาดใหญ่ โดยจะมีการขาดเลือด-การตายของกล้ามเนื้อภายในระยะเวลา 8.5 วันโดยเฉลี่ย และมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี (ส่วน Wellen's sign จะหมายถึงลักษณะที่เกิดใน EKG)  ถือได้ว่าเป็นภาวะที่พบได้ค่อนข้างบ่อย เช่นในสหรัฐอเมริกาพบได้ 14-18%

ลักษณะของ Wellens’ Syndrome
• Recent history of chest pain
• Little or no elevation of cardiac enzymes
• No precordial Q waves or loss of R waves
• Symmetric, deep TWI or biphasic T waves in V2-V5 or V6 during pain free periods (see figure)
• Minimal (<1mm), if any, ST elevations

คำแนะนำในการดูแลได้แก่
-ควรรีบการพิจารณาเพื่อทำ cardiac catheterization ร่วมกับ angioplasty หรือ coronary artery bypass surgery
ควรจะหลีกเลี่ยงการทำ exercise stress test เพราะจะทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะผนังกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือดได้

เพิ่มเติม แต่ลักษณของ biphasic T wave ใน V2 และ V3 อาจพบได้ประมาณ  24%
2 ความคิดเห็น:

  1. Wellens'syndrome is severe stenosis proximal LAD --> Lifetreatening if misdiagnosis associated large anterior wall infarction , EKG sign -->symmetrical inverted T wave or biphasic T wave at lead V2-V3 , treatment as NSTEMI Consequently, early cardiac catheterization with subsequent angioplasty or coronary bypass surgery is now

    ตอบลบ
  2. LAD-T wave inversion pattern — Some patients with ischemic chest pain present with deep "coronary" T wave inversions in multiple precordial leads (eg. V1-V4) with or without cardiac enzyme elevations and with minimal or no ST elevations. This pattern, sometimes called Wellens' syndrome or the LAD-T wave inversion pattern, is typically caused by a tight stenosis in the left anterior descending coronary artery system. The natural history of this pattern is unfavorable, with a high incidence of recurrent symptoms and MI

    ตอบลบ