วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,052. Multiple myeloma

Multiple myeloma
Review Article
Medical Progress
Engl J Med   March 17, 2011

Multiple myeloma เป็นโรคเนื้องอกของพลาสม่าเซลล์ที่มีลักษณะการเพิ่มจำนวนมากขึ้นของพลาสม่าเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ชนิดร้ายภายในพื้นที่เล็กๆของไขกระดูก โปรตีนโมโนโคลนอลในเลือดหรือปัสสาวะจะมีความสัมพันธ์กับการทำงานที่ผิดปกติของระบบอวัยวะในร่างกาย โดยพบ Multiple myeloma ได้ประมาณ 1% ของโรคของเนื้องอก และ 13 % ของโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา
ประเทศทางตะวันตกมีอุบัติการณ์ในแต่ละปีอยู่ที่ 5.6 รายต่อ 100,000 ประชากร ซึ่งอายุเฉลี่ยที่ได้รับการวินิจฉัยคือประมาณ 70 ปี โดย 37% เป็นผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 65 ปี, 26% จะมีอายุระหว่าง 65 - 74 ปี, และ 37% จะมีอายุตั้งแต่75 ปีขึ้นไป
โดยในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ได้มีการแนะนำการรักษโดยการปลูกถ่ายด้วยเซลล์ต้นกำเนิดของตนเอง และการที่มียา เช่น thalidomide, lenalidomide, และ bortezomib ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดูแลรักษาmytiple myeloma และเพิ่มอัตราการอยู่รอดในผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 60 ปีโดยมีโอกาสของการมีชีวิตอยู่รอดที่10 ปีประมาณ 30%

โดยบทความมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้
The Biology of Multiple Myeloma
Clinical Presentation, Diagnosis, and Staging
Treatment
 -Strategies
 -Induction Therapies in Patients Eligible for Transplantation
 -Consolidation and Maintenance Therapies
 -Therapy at Relapse
 -Supportive Therapy
Management of Adverse Events Related to Therapy
Future Directions
Conclusions

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น