วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,031. Deep-vein thrombosis of the upper extremities

Deep-vein thrombosis of the upper extremitie
Clinical practice
The New England Journal of Medicine   march 3, 2011

ประมาณ 10% ของผู้ป่วยที่มีการอุดตันของหลอดเลือดดำลึกจะเกิดกับระยางค์ส่วนบนของร่างกาย มีอัตราการเกิด 0.4-1/10,000 คน/ปี โดยพบได้มากขึ้นเนื่องจากมีการใส่สายสวนของหลอดสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง การใส่เครื่องกระตุ้นจังหวะหัวใจและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจเพิ่มมากขึ้น มักจะเกิดกับหลอดเลือด Axillary subclavian veins และมักจะเป็น secondary forms บ่อยกว่า primary forms และเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่การอุดตันของหลอดเลือดดำลึกของระยางค์ส่วนล่างพบว่า การเกิดของระยางค์บนมักจะเกิดกับคนอายุน้อยกว่า ผอมบางกว่า มีโอกาสที่จะได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งมากกว่า และมีโอกาสน้อยที่จะเป็น thrombophilia ทั้งชนิดที่เกิดขึ้นทีหลังหรือเกิดจากกรรมพันธุ์
เนื้อหาประกอบด้วย
The Clinical Problem
Strategies and Evidence
  -Evaluation Compression
  -Ultrasonography and Duplex Ultrasonography
  -Conventional Phlebography and Other Imaging Tests
  -Management
  -Anticoagulation Therapy
  -Thrombolysis
  -Mechanical Catheter Interventions
  -Surgical Procedures
  -Staged Multidisciplinary Management
  -Prevention
Areas of Uncertainty
Guidelines from Professional Societies
Conclusions and Recommendation

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1008740

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น