วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,065 Genomics and drug response

Genomics and drug response
Review Article
Genomic Medicine
N Engl J Med     March 24, 2011

Pharmacogenomics เป็นการศึกษาบทบาทของยีนทั้งที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธ์และเกิดขึ้นภายหลังในการตอบสนองต่อยา  ตัวอย่างของความเกี่ยวข้องของ pharmacogenetic ทางด้านการแพทย์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเมตาโบลิซึมของยา ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันมาหลายทศวรรษแล้ว แต่เมื่อเร็วๆ นี้ งานทางด้าน pharmacogenetics ได้พัฒนาสู่ pharmacogenomics  โดยมีการเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นเกี่ยวกับยีนในรายบุคคลมาเป็นการศึกษาถึงเชื่อมโยงของพันธุกรรมที่หลากหลายกับความสัมพันธ์ในการตอบสนองต่อยา(genomewide association studies)  เช่นการศึกษาเพื่อการค้นหาสิ่งที่บ่งบอกว่าพันธุกรรมในบุคคลใดที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติหรือการแสดงออกในการตอบสนองต่อยา รวมถึงศึกษาในผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางพันธุกรรมโดยใช้การศึกษาแบบ case control
ในตัวอย่างนี้เป็นบทความของวารสาร โดย McCormack และคณะ เป็นการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ของความเชื่อมโยงทางพันธุกรรม การค้นหาแยกแยะ HLA allele ที่สัมพันธ์กับปฎิกริยาการตอบสนองที่ไวต่อยา carbamazepine ซึ่งเป็นยากันชักและเป็นยาสำหรับรักษาเพื่อควบคุมอารมณ์(mood-stabilizing drug) ในผู้ป่วยชาวยุโรป
โดย Pharmacogenomics ยังช่วยกระตุ้นในการค้นหาตัวบ่งบอกทางชีวภาพ ซึ่งช่วยให้แพทย์เลือกใช้ยาได้เหมาะสมที่สุด รวมถึงขนาดยา ระยะเวลาในการรักษาและผลข้างเคียงจากยา นอกจากนั้น pharmacogenomics สามารถนำมาซึ่งมุมมองใหม่ของกลไกปฎิกิริยาของยา และผลลัพท์ที่สามารถนำมาสู่การพัฒนายาใหม่ๆ เพื่อการรักษา
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
Cardiovascular Drugs
Agents Used for Infectious Diseases
Antineoplastic Drugs
Aromatase Inhibitors
Clinical Translation
Conclusions

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1010600

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น