วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,039. Lipid lowering agent

กรณีที่ไขมันในเลือดสูง แล้วกลับมาเป็นปกติ ต้องให้ยาตลอดหรือไม่ สามารถหยุดได้หรือไม่ หรือจะให้เป็นการป้องกันไปเลย มีใครจะร่วมให้ความเห็นไหมครับ? (คำถามจากthaiclinic.com)


 เป้าหมายของการรักษาภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
-ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจโคโรนารี หรือมีโรคหลอดเลือดแดงแข็งแล้ว การรักษาจัดเป็นการป้องกันทุติยภูมิระดับของไขมันเป้าหมายในเลือดคือ LDL – C น้อยกว่า 100 มก./ดล.
ระดับ TG น้อยกว่า 150 มก./ดล. ระดับ HDL-C > 40 มก./ดล. และควรมีอัตราส่วน LDL – C น้อยกว่า 2.5 หรือ TC/HDL-C น้อยกว่า 3.5
-ในผู้ป่วยที่ยังไม่เป็นโรคหัวใจโคโรนารี หรือโรคหลอดเลือดแข็งชนิดอื่นๆ ระดับของไขมันที่ต้องการคือ TC น้อยกว่า 200 มก./ดล. LDL – C น้อยกว่า 130 มก./ดล. TG น้อยกว่า 150 มก./ดล. HDL- C > 40 มก./ดล. ควรมีอัตราส่วนของ LDL –C/HDL-C < 3 และควรมีอัตราส่วน TC/HDL –C <4.5
-ในการป้องกันทุติยภูมิเพื่อควบคุมให้ได้ระดบไขมันอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ การควบคุมมักจำเป็นต้องใช้ทั้งอาหารและยาลดไขมัน แต่ถ้าเป็นการป้องกัน ปฐมภูมิที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วยการรักษาควรเน้นหนักไปที่การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายถ้าระดับไ ขมันเกินเป้าหมายไปเพียงเล็กน้อย อาจไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาลดไขมันเสมอไป ยกเว้นในกรณี primary prevention ที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมอยู่ก็ควรพิจารณาใช้ยาลดไขมันเพื่อให้ระดับไขมันต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อลดการเกิดโรค acute myocardial infarction หรือ stroke หรือ peripheral vascular disease ซึ่งล้วนแต่เป็นโรคที่มีความรุนแรงทำให้ทุพลภาพ หรือสิ้นเปลืองเงินทองในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างมาก

Ref: http://www.thailabonline.com/lipidnemia.htm

1 ความคิดเห็น:

 1. --ขึ้นอยู่กับ ten-year cardiovascular risk จากเรื่อง Dyslipidemia
  --ขึ้นอยู่กับ Primary หรือ secondary Prevention
  --ขึ้นอยู่กับผลการรักษาที่ผ่านมาในอดีตว่า off แล้ว ต่อมามาเจาะดูแล้วผลเป็นอย่างไร
  --ขึ้นอยู่กับว่าที่ให้ตอนแรกเป็นการรักษาโรค เช่น Familial form หรือเป็นการ Prevention เช่น Dyslipid ใน DM, HT
  --ขึ้นอยู่กับว่า Dyslipidemia เป็นโรคหลัก หรือ เป็นภาวะ secondary จากภาวะอื่นที่รักษาได้

  Idea ครับ ไม่มี REference

  ตอบลบ