วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,073. Pseudohyperkalemia

หญิง 62 ปี Hx. โรคเลือด วันนี้ CBC: WBC 53,000, N 94%, PLT 990,000, Hct 32%, K+ 6.61, EKG ดังภาพ
Dx? Mx.?


Pseudohyperkalemia

มีสาเหตุมากมายแต่ในกรณีนี้ผู้ป่วยมีความผิดปกติของระบบเม็ดเลือด

โดยสามารถเกิดได้เมื่อเกล็ดเลือด >500,000/mm3, เม็ดเลือดขาว > 70,000/mm3, หรือปริมาณเม็ดเลือดแดงสูง (hematocrit > 55%) เมื่อเจาะเลือดมาแล้วทิ้งไว้จะมีการ leakage ของ K+ จาก cell membranes ดังนั้นการแก้อาจทำโดยการส่งเลือดตรวจทันที

ซึ่งเมื่อประสานกับห้องปฎิบัติการและตรวจเลือดพบว่าค่า K+ = 5.4 และผู้ป่วยเองก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไร และขอขอบคุณความเห็นที่เสนอวิธีการแก้มาให้ครับ(อ่านเพิ่มในความเห็น)

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperkalemia

1 ความคิดเห็น:

  1. case นี้ชวนสงสัย psuedohyperkalemia ซึ่งพบบ่อยในผป CLL, AML ดู EKG เหมือนมี Tall peak T + PR prolong แต่ไม่ค่อย symmetrical น่าจะลองเจาะใหม่ ใส่ heparin หรือ EDTA + น้ำแข็ง วิ่งไปส่งเร็วๆ หรือส่ง Blood gas ไปเลย

    ตอบลบ