วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,051. หลักการของแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. ๒๕๕๔

หลักการของแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. ๒๕๕๔

เพิ่งพบจึงอยากให้ได้ลองศึกษากันนะครับLink download http://www.scribd.com/document_downloads/50766109?secret_password=&extension=pdf
ถ้า Link ข้างบน download ไม่ได้ให้ใช้ link นี้ครับ http://www.udo.moph.go.th/post-to-day-2/upload/579436460/1347532555.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น