วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,050. Evaluation of the Chest Radiograph

Evaluation of the Chest Radiograph

เว็บไซต์นี้เขียนสรุปเรื่องการตรวจ CXR ได้กระชับ แบ่งเป็นสัดส่วนดี มีทั้งเทคนิค คุณภาพฟิลม์ ท่าที่ใช้ตรวจ การแปลผล ตัวอย่าง CXR ต่าง ๆ จึงอยากให้ได้เข้าไปลองศึกษากันครับ....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น