วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,072. Cerebral autoregulation

รูปนี้แสดงอะไร มีความสำคัญในทางการแพทย์อย่างไร?


ขอขอบคุณทุกๆ ความเห็นนะครับ

เป็นภาพแสดง Cerebral autoregulation

-ในคนปกติ Cerebral blood flow ถูกควบคุมให้อยู่ภายในระดับตามเส้นทึบแต่เมื่อมีภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรัง cerebral autoregulation จะสูงขึ้นไปทางด้านขวาดังเส้นปะ
-ในกราฟ ถ้าคนปกติ Cerebral blood flow จะลดลงเมื่อ MAP น้อยกว่า 60 mmHg แต่คนที่มี chronic HT จะพบว่า Cerebral blood flow จะลดลงตั้งแต่ที่120 mmHg ดังนั้นถ้ามีภาวะที่มีการลดของ MAP ทันทีทันใดเพียงแค่ต่ำกว่า 120 mmHg อาจจะทำให้ cerebral blood flow ลดลงทำให้เกิดการขาดเลือดของสมองได้ จึงนำหลักการนี้มาใช้เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสููงเรื้อรัง

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ28/3/54 21:18

    Monroe-Kelly doctrine hypothesis ??

    ตอบลบ
  2. กราฟนี้คล้ายๆ Cerebral autoregulation ซึ่งแกนตั้งคือ cerebral blood flow แกนนอนคือ MAP ที่สมอง คนที่มีความดันสูงนานๆ จะทำให้กราฟเลื่อนไปทางขวา แสดงว่า ถ้าผู้ป่วยถ้าเกิด MAP drop ที่ค่าเท่ากันเช่น 60 mmHg คนที่ความดันปกติ สมองจะมีเลือดไปเลี้ยงคงที่ ส่วนคนที่มี chronic HT สมองจะมีเลือดลดลงตั้งแต่ MAP < 120 แล้ว
    ประโยชน์ใช้ Apply in Head injury

    ตอบลบ