วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,056. Cardiac chambers

ทบทวน CXR กันลืมครับ
หมายเลข 1-10 คือ..........เฉลยRef http://www.crkirk.com/thumbnail/investigations/cxr.htm

1 ความคิดเห็น: