วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,056. Cardiac chambers

ทบทวน CXR กันลืมครับ
หมายเลข 1-10 คือ..........เฉลยRef http://www.crkirk.com/thumbnail/investigations/cxr.htm

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ21/3/54 18:03

  1.RA
  2.Aorta
  3.Lt.PA
  4.RV
  5.LV
  6.Aorta
  7.Pulmonary artery
  8.LA
  9.RV
  10.LV

  ตอบลบ