วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,035. Pneumocystis carinii Pneumonia (PCP)

ชาย 23 ปี UP ไอแห้งๆ ไข้ เหนื่อยหอบ 4 วัน ตรวจพบ Moderate dyspnea, O2 sat 84%, L: clear, CXR เป็นดังนี้ วินิจฉัย? รักษาอย่างไร? ข้อนี้ไม่ยากจึงขอรายละเอียดว่ายาแต่ละชนิดที่ใช้มีกลไกหรือหลักการในการรักษาอย่างไร ขนาดยา ระยะเวลาของการรักษา?Alternative regimens ถ้าใช้ regimen หลักไม่ได้?


CXR พบเป็นลักษณะ Ground glass appearance
จากประวัติ การตรวจร่างกายและ CXR ทำให้คิดถึง Pneumocystis carinii Pneumonia (PCP)
การรักษา
TMP-SMX โดยให้ TMP 15-20 mg/kg/day หรือ SMX 75 mg/kg/day (inhibiting folic acid synthesis) รับประทานในกรณีอาการไม่รุนแรง หรือให้ทางหลอดเลือดดำ ในกรณีอาการรุนแรง โดยหยดเข้าหลอดเลือดดำแต่ละครั้งนานกว่า 1 ชม. แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง นาน21 วัน ในกรณีให้ยาทางหลอดเลือดดำ จนผ้ปู่วยอาการดีขึ้นแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นยารับประทานได้
ยาทางเลือก คือ
• Clindamycin 600 mg หยดเข้าหลอดเลือดดำ ทุก 8 ชม.หรือ 300-450 mg รับประทานทุก 6 ชม. ร่วมกับ primaquine 30 mg/day รับประทาน นาน 21 วัน
• Pentamidine 3-4 mg/kg วันละครั้ง หยดเข้าหลอดเลือดดำนานกว่า 1 ชม.

Adjunctive glucocorticoids
ถ้า PaO2 น้อยกว่า 70 mmHg หรือ (A-a) gradient มากกว่า 35 mmHg ควรให้ prednisolone เพื่อลดการอักเสบ ร่วมด้วยโดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิต โดยให้ขนาด 40 mg รับประทานวันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน ต่อด้วย 40 mg วันละครั้ง นาน 5 วัน และต่อด้วย 20 mg วันละครั้งอีก 11 วัน ในผู้ป่วยเด็กให้ methylprednisolone หรือ prednisolone ขนาด1 mg/kg ทุก 12 ชม. ในวันที่ 1-5 จากนั้นลดเหลือ 0.5 mg/kg ทุก 12 ชม.ในวันที่ 6-10 จากนั้นลดเหลือ 0.5 mg/kg วันละครั้งจนครบ 21 วัน

ยาที่ใช้ในการป้องกัน
TMP-SMX single-strength tablet (SS) รับประทาน 2 เม็ด วันละครั้ง
กรณีที่ไม่สามารถทานยา TMP-SMX ได้ ให้ใช้ยาทางเลือก คือให้ dapsone 100 mg รับประทานวันละครั้ง

ยาสูตรอื่นๆ ที่ใช้ในการรักษา เช่น clindamycin ร่วมกับ primaquineยังไม่มีการศึกษามากพอที่นำมาใช้ในการป้องกัน อาจพิจารณาให้ได้เฉพาะกรณีที่ไม่มียาที่แนะนำข้างต้นและคิดว่าการป้องกัน PCP จำเป็นมากสำหรับผู้ป่วยรายนั้น

Ref: http://gfaidscare.com/doc/HIV%20Guideline%202010.rar
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra032588

3 ความคิดเห็น:

 1. ---Not acutely ill (able to take oral medication; PaO2>70 mm Hg): Two double strength TMP-SMX tabs orally every 8 hours
  ---Acutely ill (not able to take oral medicaion; PaO2<70 mm Hg): TMP-SMX (15 mg/kg of TMP component per day) intravenously divided every 6 to 8 hours
  -----PLUS
  Prednisone* taper:
  40 mg PO twice daily for 5 days
  40 mg PO once daily for 5 days
  20 mg PO once daily for 11 days

  Alternative regimens
  ---Primaquine: 15-30 mg/day PO once daily ++Plus++
  ---Clindamycin: 600 mg IV every 8 hours OR 300-450 mg PO four times dail

  Patients should receive 21 days of therapy.
  * Adjunctive glucocorticoids should be given to patients with a room air PA02 /=35 mmHg.

  ตอบลบ
 2. Bactrim ใน ประเทศไทย มักเป็น Single Strength
  ขนาด TMP-SMX ในยา 1 Tablet = ยาฉีด 1 Amp ซึ่งจะมี TMP 80 mg และ SMX 400 mg

  ในโรงเรียนแพทย์บางที่จะมี Double Strength

  ผู้ป่วยที่น้ำหนักน้อย และ มี Oral หรือ Esophageal Candidiasis มักจะใช้ยากินไม่รอด มักจะมี ADR เป็น N/V หรือ HyperK หรือ Hepatitis ได้บ่อย ซึ่งมักจะหยุดยาเอง ควร F/u 1 week หากเป็น OPD CAse

  ตอบลบ
 3. น้องสนมาแล้ว หายไปนานเลยนะครับ/Phimaimedicine

  ตอบลบ