วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,044. Empyema thoracis

ชาย 36 ปี ไข้ ไอ แน่นอกขวา 1 เดือน ได้รับยาต้านจุลชีพรับประทานมาแล้ว 2 สัปดาห์ อาการไม่ดีขึ้น ตรวจพบไม่หอบเหนื่อย เสียงหายใจปอดด้านขวาลดลง CXR และ U/S ตำแหน่งที่เป็นรอยโรคพบดังนี้ มี DDX. อะไรบ้างครับ? (CXR ซ้ำก็ยังคล้ายเดิม)


Aspirate ได้ pus (empyema) thoracisแต่ gram stain และ AFB: negative ใส่ ICD แล้วระบายหนองออกได้ประมาณ 400 ml. ครับ ผลตรวจพบ WBC 86,000 /cu mm, RBC 2,000 /cu mm, PH 6.2, Gram stain และ AFB: negative

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ17/3/54 17:38

    caseนี้หายยังคะ พีจืด film สวยดีโดยเฉพาะ lateral บอกว่าเป็นextrapulmonary ได้สวยมาก/poo

    ตอบลบ
  2. พี่ใส่ ICD ดังรูป วันต่อมา Pus ระบายออกเกือบหมด แต่พี่ติดมาประชุม HA national forum จึงฝากพี่สุจีดูต่อ ถ้าพรุ่งนี้กลับไป รพ.แล้วจะบอกอีกทีนะครับ

    ตอบลบ