วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,053. American Diabetes Association (ADA) Standards of Medical Care in Diabetes 2011

แนะนำแนวทางการดูแลโรคเบาหวานที่ได้ความนิยมเป็นอย่างยิ่ง
Standards of Medical Care in Diabetes—2011” contains all of the current and key clinical recommendations of the American Diabetes Association (ADA)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น