วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

1,036.Chronic hypertension in pregnancy

หญิง 38 ปี Obesity ตั้งครรภ์ 8 สัปดาห์ พบ BP 180/110 mmHg, ปอดและหัวใจปกติ, ขากดบุ๋ม 1+ ไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ ไม่เคยมีโรคประจำตัวใดมาก่อน จะให้การวินิจฉัยว่เป็น PIH ได้หรือไม่? จะให้การดูแลรักษาอย่างไร?

น่าจะเป็น Chronic hypertension เดิมของผู้ป่วยมากกว่า เพราะเกิดก่อนอายุครรภ์ 20  สัปดาห์
ยาที่ใช้ได้แก่ Methyldopa 250-1,000 mg bid-tid, Hydralazine 10-150 mg bid-tid, Calcium chanel blocker และ Beta blocker ก็สามารถจะใช้ได้ แต่ Beta blocker ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลต่ำและนน.แรกเกิดน้อย ส่วน ACEI และ ARB เป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด

Ref: http://med.tu.ac.th/Uploads/sheet/HT_in_preg_chumnan.pdf
Harrison internal medicine

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ8/3/54 19:37

  ยังวินิจฉัยว่าเป็น PIH ไม่ได้ค่ะเพราะอายุครรภ์ยังไม่ถึง 20 สัปดาห์ ในผู้ป่วยรายนี้น่าจะเป็น HT อยู่ก่อน แนวทางการรักษาก็เหมือน HTทั่วไป (หรือไม่ก็ consult Med. ฮิ ฮิ ฮิ....)

  ตอบลบ
 2. สงสัย Hypertension
  ให้ F/u ดูก่อนภายใน 1 - 2 week ถ้าสูงตลอดก็เป็น HT
  แล้วมาดูประวัติเก่า ๆ ตอนก่อนตั้งครรภ์ว่ามี Previous HT อยู่ก่อนหรือไม่ ถ้ามี ก็คือ Pre-existing HT
  ต่อมาก็มาหาว่าเป็น seconady HT, white coat HT หรือ Essential HT
  อย่าลืม Endocrine HT เช่น Molar Preg, Hyperthyroidism, Cushing syndrome, Hypothyroid ฯลฯ

  ตอบลบ