วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,296 Injuries

Review article
Global health
N Engl J Med     May 2, 2013

การได้รับบาดเจ็บ (injury) ตามปกติแล้วจะมีนิยามคือการที่มีความเสียหายทางกายภาพที่เกิดกับบุคคลซึ่งมีสาเหตุมาจากการส่งผ่านของพลังงานอย่างเฉียบพลัน (โดยพลังงานกล, ความร้อน, สารเคมี, ไฟฟ้าหรือพลังงานรังสี) หรือการขาดความร้อน (ความอบอุ่น) หรือออกซิเจนอย่างเฉียบพลัน
คำนิยามนี้ได้รับการขยายความไปถึงความเสียหายที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อจิตใจ การเจริญเติบโตที่ผิดปกติ หรือการพลัดพราก การได้รับบาดเจ็บโดยทั่วไปมักมีการแบ่งประเภทโดยการอ้างอิงถึงความตั้งใจภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว
การได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจที่เกิดจากอุบัติเหตุการจราจร, น้ำตก, จมน้ำ, ไฟไหม้และการได้รับสารพิษ และการได้รับบาดเจ็บได้รับการพิจารณารวมถึงความตั้งใจที่เกิดจากการทำร้ายตัวเอง,
ความรุนแรงระหว่างบุคคล และสงคราม-ความขัดแย้ง
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Burden of Injuries
   Unintentional Injuries
   Intentional Injuries
   Other Health Outcomes
   Future Burden of Injuries
-Prevention of Injuries
   Unintentional Injuries
   Intentional Injuries
-Improving the Management of Injuries
   Prehospital Management
   Hospital Management
   Rehabilitation
-The Way Forward
-Source Information
-Unintentional Injuries

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1109343

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น