วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,314 การแบ่งระดับความรุนแรงของ acute kidney injury (AKI) โดย KDIGO


บ่อยครั้งที่พบว่าผู้ป่วยมีภาวะไตวายเฉียบพลัน โดยสามารถแบ่งระดับความรุนแรงได้ดังนี้

ระดับที่ 1.
Cr เพิ่มขึ้น 1.5-1.9 เท่าจากค่าพื้นฐานเดิม หรือเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 0.3 มก./ดล. หรือปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 มล./กก. เป็นเวลา 6-12 ชม.
ระดับ 2.
Cr เพิ่มขึ้น 2-2.9 เท่าจากค่าพื้นฐานเดิม หรือปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 มล./กก. เป็นเวลาตั้งแต่ 12 ชม. ขึ้นไป
ระดับ 3. 
Cr เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 3 เท่าจากค่าพื้นฐานเดิม หรือระดับ Cr ตั้งแต่ 4 มก./ดล. หรือเพิ่งได้รับการรักษาทดแทนไต หรือ eGFR น้อยกว่า 35 มก./ดล./นาที/1.73 ตรม. ในผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี
หรือปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.3 มล./กก. เป็นเวลาตั้งแต่ 24 ชม. ขึ้นไป หรือไม่มีปัสสาวะออกเลยเป็นเวลาตั้งแต่ 12 ชม. ขึ้นไป

Ref: http://www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/KDIGO%20AKI%20Guideline.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น