วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,305 เฉลยแบบทดสอบความรู้ 6 พค. 2556: ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า?

มีผู้ร่วมตอบโดยแบ่งได้ดังนี้
A. ผู้ป่วยเอชไอวีหรือผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อม ควรให้วัคซีนโดยการฉีดทางกล้ามเนื้อแทนการฉีดเข้าในผิวหนัง   10 (33%)
B. การฉีด PCEC แบบ 8 จุด ไม่สามารถทดแทนการฉีด RIG ได้   1 (3%)
C. การฉีดวัคซีนสามารถฉีดที่สะโพกได้เช่นกัน    10 (33%)
D. ควรฉีดวัคซีนที่ต้นแขนขัางละ 1 จุดเท่านั้น ในกรณีฉีดเข้าใต้ผิวหนัง   5 (17%)
E. การฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นข้อห้ามในหญิงตั้งครรภ์    4 (13%)

เฉลย
-ผู้ป่วยเอชไอวีหรือผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อม ควรให้วัคซีนโดยการฉีดทางกล้ามเนื้อ เนื่องจากสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่า
-การฉีด PCEC แบบ 8 จุด ไม่สามารถทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงในระดับป้องกันได้ภายใน 7 วัน และในประเทศไทยเคยมีผู้ได้รับวัคซีนแบบนี้เสียชีวิตมาแล้ว ดั้งนั้นจึงไม่สามารถใช้ทดแทน RIG ได้ ซึ่งประเทศไทยได้ยกเลิกการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุัขบ้าแบบ 8 จุดมานานแล้ว
-ที่กล้ามเนื้อสะโพกมีไขมันแทรกอยู่มาก ทำให้วัคซีนถูกดูดซึมช้าซึ่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีเท่าที่ต้นแขนควรฉีดวัคซีนที่ต้นแขนข้างละ 1 จุด เพื่อต้องการให้กระตุ้นต่อมน้ำเหลืองหลายตำแหน่ง
-การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอิมมูโนโกลบูลินในเด็กและหญิงมีครรภ์ มีควมาปลอดภัย และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก
ดังนั้นคำคอบที่ไม่ถูกต้องคือข้อ C. ครับ

อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและคำถามที่พบบ่อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น