วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,308 Needle aspiration of primary spontaneous pneumothorax

Video in clinical medicine
N Engl J Med     May 9, 2013

ภาวะมีลมรั่วในยื่อหุ้มปอดที่เกิดเองและไม่มีพยาธิสภาพความผิดปกติของปอดมาก่อน (primary spontaneous pneumothorax) เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการทางคลินิกที่บ่งบอกถึงการมีโรคปอดหรือการได้รับบาดเจ็บ การสังเกตอาจจะกระทำในผู้ป่วยที่เป็น primary spontaneous pneumothorax ที่มีขนาดเล็ก ส่วน pneumothoraxes ขนาดใหญ่หรือที่ทำให้เกิดการหายใจลำบากอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิก การให้การรักษาเป็นสิ่งที่จำเป็น
การรักษาอาจจะเป็นการดูดลมออก (simple aspiration) การใส่ท่อระบายลม ซึ่งการใช้เข็มเจาะดูด มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเท่าๆ กับการใส่ท่อระบาย โดยจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายและความเจ็บปวดน้อยกว่า ระยะเวลาการอยู่ รพ. ลดลง การต้องรับผู้ป่วยไว้ในรพ. ลดลงเมื่อเทียบกับการใส่ท่อระบาย แพทย์ที่แผนกฉุกเฉินควรจะมีความคุ้นเคยกับเทคนิคนี้ และสามารถที่จะอธิบายให้ผู้ป่วยทราบ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องในการกำหนดวิธีรักษาที่ดีที่สุด
โดยในวิดีโอจะแสดงเทคนิคและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการในผู้ใหญ่ ถึงแม้ว่าการใช้เข็มเจาะดูดก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ใน secondary pneumothorax แต่จะไม่ได้นำเสนอในวิดีโอนี้
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Overview
-Indications
-Contraindications
-Equipment
-Patient Preparation
-Locating Landmarks
-Procedure
-Procedure
-Complications
-Summary

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm1111468

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น